Kategorie
projekty

sound RTS map projekt

od pewnego czasu tworze taki projekt
kto pomorze z kodem
o to kod przyklejam plik paths.txt
kod:
west_east_paths a1 b1
west_east_paths b1 b2
south_north_paths a1 a2
south_north_paths b1 b2
plik other codecs.txt
nb_players_min 2
nb_players_max 4
nb_meadows_by_square 5
starting_squares a1 b1 a2 b2
global_food_limit 10000000
plik resources.txt
wood 100 a1 b1 a2 b2
goldmine 100 a1 b1 a2 b2
plik: starting.txt
starting_resources 100 100
starting_units 1 townhall 4 peasant 10 archer 20 farm
i mapka nie chce mi działać może ktoś pomuc?